Dinh huong nghe nghiep cua sinh vien duoc trong giai doan hien nay

Nghiên cứu “Định hướng nghề nghiệp của sinh viên Dược Khoa, Đại học Y Dược TP. HCM trong giai đoạn hiện nay”

  • Tác giả: Mai Thành Tấn, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Bích Trâm
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Đình Luyến
  • Thực hiện năm 2011 tại Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM
  • Đề tài dự thi Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học “Đi Tìm Thần Dược” 2011 (Giải I), Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka Lần XIV năm 2012 (Giải III)

Xem nội dung chi tiết

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ tại đây.

 

Posted by Tan Thanh MAI

Lecturer at University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city, Vietnam