Thiet ke cac phan tu nho co kha nang uc che Interleukin-33

Nghiên cứu “Thiết kế các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính Interleukin-33”

  • Tác giả: ThS. Mai Thành Tấn
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Thái Khắc Minh
  • Thực hiện tại Bộ môn Hóa Dược, Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM, năm 2015 – 2016

Xem nội dung chi tiết

Nếu cần thông tin, vui lòng liên hệ tại đây.

 

Posted by Tan Thanh MAI

Lecturer at University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city, Vietnam