Infographic tóm tắt quá trình phê duyệt để chấp thuận thuốc mới của FDA, soạn thảo bởi Trung tâm đánh giá & nghiên cứu thuốc của FDA (FDA’s Center for Drug Evaluation and Research)

Bản tiếng Việt:

Quy trinh phe duyet thuoc FDA [1]

Quy trinh phe duyet thuoc FDA [2]

Việt hóa bởi NAMUD.VN

Bản tiếng Anh:

DrugApprovalProcess_Infographic_edited_legal

FDA 2

Bản PDF độ phân giải cao, có thể dùng để in: Download

Phiên bản trình bày theo chiều dọc: https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/ucm394839.htm

Phiên bản trình bày theo chiều ngang: https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/ucm295473.htm

 

Posted by Tan Thanh MAI

Lecturer at University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city, Vietnam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s