Month: November 2019

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược TP. HCM lần 26

Ngày 24/10/2019 vừa rồi, nhóm của chúng tôi có hai em tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược TP. HCM lần 26. Hội nghị được tổ chức 2 […]