Ngày 9 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 vừa qua, mình đã có dịp tham dự Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược Lần thứ 37. Hội nghị năm nay được tổ chức dưới hình thức trực tuyến bởi Đại học Y Dược TP. HCM. Mình đã báo cáo đề tài “Khám phá chất ức chế interleukin-33 bằng phương pháp thiết kế thuốc dựa trên cấu trúc mục tiêu”. Quý đồng nghiệp và các em sinh viên quan tâm có thể đăng ký tham dự Hội nghị (miễn phí tại địa chỉ: https://cpe.ump.edu.vn) để ủng hộ mình và các báo cáo viên khác.

Chương trình chi tiết Hội nghị

Kỷ yếu Hội nghị

Posted by Tan Thanh MAI

Lecturer at University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city, Vietnam