Category: Sự kiện

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược Lần thứ 37

Ngày 9 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 vừa qua, mình đã có dịp tham dự Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược Lần thứ 37. Hội nghị năm nay được tổ chức dưới […]

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược TP. HCM lần 26

Ngày 24/10/2019 vừa rồi, nhóm của chúng tôi có hai em tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược TP. HCM lần 26. Hội nghị được tổ chức 2 […]