Lý lịch khoa học

Tan

ThS.DS. MAI Thành Tấn

Tan Thanh MAI, MSc. Pharm. ResearchGate | ORCID ]

Working icon Kinh nghiệm

 • Giảng viên, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2017 – nay

Bộ môn Hóa Dược, Khoa Dược

Giảng dạy Hóa Dược

Nghiên cứu Thiết kế thuốc với sự trợ giúp của máy tính

 • Giảng viên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 2016 – 2017

Giảng dạy tại Bộ môn Hóa Dược, Khoa Dược

Thỉnh giảng môn Dược lý điều dưỡng, Khoa Điều dưỡng

 • Quản lý Khoa & Giảng viên, Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á, 2013 – 2016

Quản lý Khoa Y – Dược

Giảng dạy Hóa Dược – Dược lý, Dược lý Y học


Education icon Đào tạo

 • Nghiên cứu sinh, 2019 – nay

Ngành Hóa Dược

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thạc sĩ Dược học, 2014 – 2016

Chuyên ngành Công nghệ Dược phẩm & Bào chế

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 • Nghiệp vụ sư phạm, 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

 • Dược sĩ đại học, 2008 – 2013

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh


Award icon Giải thưởng

 • Giải II – Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi Trẻ Đại học Y Dược TP. HCM lần thứ 26 (Giảng viên hướng dẫn)
 • Học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước của Quỹ VINIF năm 2019, 2020
 • Giải Xuất sắc – Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi Trẻ các trường Đại học – Cao đẳng Việt Nam lần thứ XIX, năm 2018
 • Giải II – Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi Trẻ Đại học Y Dược TP. HCM lần thứ 25
 • Giải III – Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIV năm 2012
 • Giải I – Cuộc thi “Đi Tìm Thần Dược” lần II, năm 2011 của Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM
 • Học bổng Hoa Trạng Nguyên 2008; Học bổng Bác sĩ Tạ Trung Quốc 2008-2013; Học bổng Đồng Tâm Long An 2008-2013

Teaching icon Giảng dạy

 • Hóa Dược (Lý thuyết, Thực hành) cho sinh viên Đại học Dược
 • Dược lý Điều dưỡng cho sinh viên Cử nhân Điều dưỡng
 • Hóa Dược – Dược lý cho sinh viên Cao đẳng & Trung cấp Dược

Research icon Nghiên cứu

 • Thiết kế thuốc với sự trợ giúp của máy tính

Sử dụng các phương pháp Mô hình hóa (QSAR, Pharmacophore, Molecular Docking), Mô phỏng Động học Phân tử (Molecular Dynamics Simulations) để thiết kế và sàng lọc:

¤ Thuốc trị ung thư

¤ Thuốc điều chỉnh miễn dịch

¤ Kháng sinh (tác động trên vi khuẩn đề kháng, lao đề kháng, sốt rét, virus)

¤ Thuốc trị Alzheimer


Publication icon Công bố khoa học