Sự kiện

2021

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 37 – Đại học Y Dược TP. HCM

 • Khám phá chất ức chế Interleukin-33 bằng phương pháp thiết kế thuốc dựa trên cấu trúc mục tiêu (Oral – Giải II)
 • Sàng lọc các chalcon có khả năng ức chế in silico enzym protease chính (Mpro) của SARS-CoV-2 (Poster – Giải III)
 • Khảo sát khả năng gắn kết in silico của các chalcon nội bộ trên Interleukin-33 bằng mô phỏng docking và động lực học phân tử (Poster)
 • Sàng lọc ảo các phân tử nhỏ có khả năng cạnh tranh gắn kết với Interleukin-33 trên thụ thể ST2 từ thư viện ZINC12 (Poster)
 • Sàng lọc ảo các hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế Interleukin-33 (Poster)
 • Chi tiết

2019

Hội nghị Khoa học & Công nghệ Tuổi Trẻ Đại học Y Dược TP. HCM Lần thứ 26

 • Sàng lọc in silico các chất có khả năng gắn kết với Interleukin-33 từ thư viện ZINC12 (Giảng viên hướng dẫn, BCV: DS. Nguyễn Gia Phúc) – Giải II
 • Khám phá chất ức chế yếu tố AgrA điều hòa phiên mã độc tố xâm lấn của vi khuẩn Staphylococcus aureus (Giảng viên hướng dẫn, BCV: SV. Nguyễn Thị Phúc Nhân)
 • Chi tiết

2018

The 4th Pan Asian Biomedical Science Conference – “Biomedicine in the 21st Century: Asia-Pacific Insights”

 • Poster presentation “2D-QSAR model for prediction of Hepatis C virus NS3/4A protease inhibitors”, Furama Hotel, Da Nang, Vietnam, 5-7/12/2018
 • Details

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam – Lần thứ XIX

 • Báo cáo oral “Thiết kế các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính Interleukin-33” tại Đại học Y Dược TP. HCM, từ ngày 17-19/5/2018
 • Giải Xuất sắc
 • Chi tiết

2017

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược TP. HCM – Lần thứ 25

 • Báo cáo oral “Thiết kế các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính Interleukin-33” tại Đại học Y Dược TP. HCM, 07/12/2017
 • Giải II
 • Chi tiết

The 2nd International Conference On Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET 2017)

 • Poster presentation “Design of small molecular inhibitors for Interleukin-33”, 21 & 22 November 2017, Grand Season Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
 • Details

Hội nghị Khoa học Dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – Lần thứ I

 • Báo cáo oral “Thiết kế các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính Interleukin-33” tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngày 16/8/2017
 • Chi tiết

2013

The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII)

 • Poster presentation “In silico modeling for antimalarial compounds”, 4 & 5 December, 2013, Lotte Legend Hotel, Ho Chi Minh city, Vietnam
 • Details

2012

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka – Lần thứ XIV, năm 2012

 • Báo cáo oral “Định hướng nghề nghiệp của sinh viên Dược trong giai đoạn hiện nay” do Thành Đoàn TP. HCM tổ chức tại Đại học Công nghiệp TP. HCM, ngày 25/12/2012
 • Giải III
 • Chi tiết

2011

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học “Đi Tìm Thần Dược” – Lần thứ II, năm 2011

 • Báo cáo nhóm đề tài “Định hướng nghề nghiệp của sinh viên Dược trong giai đoạn hiện nay” tại Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM ngày 20/3/2011
 • Giải I