Tag: virus cúm

Nelfinavir được dự đoán là chất ức chế tiềm năng cho protease của 2019-nCoV

Xin giới thiệu đến các bạn một nghiên cứu khác về 2019-nCoV của Zhijian Xu và cộng sự tại Trung tâm Khám phá và Thiết kế thuốc ở Thượng Hải. Xin lưu ý: những kết […]